ผลิตภัณฑ์และของฝาก2018-10-29T23:43:43+00:00
2018-11-21T22:28:57+00:00

ชาเกสรดอกบัว

ชาเกสรดอกบัว ชาเกสรดอกบัวสินค้าของนาบัวลุงแจ่ม มีขายให้นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยื่อนโดยเฉพาะ เนื่องจากเป็นชาที่ทำจากเกสรของ บัวสัตตบุษย์และบัวสัตตบงกชที่แย้มแล้วไม่ได้นำไปส่งขายจึงนำเกสรมาทำชา แต่ว่าในแต่ละดอกจะได้เกสรไม่มาก(ต่างจากบัวหลวงที่มีเกสรมาก) ทำให้ชาเกสรดอกบัวของที่นี้ผลิตได้จำนวนจำกัด [...]

This website uses cookies and third party services. Ok