สถานที่ท่องเที่ยว2018-10-29T23:36:42+00:00
2018-11-21T00:06:17+00:00

ฟาร์มกล้วยไม้คุณสร้อย

ฟาร์มกล้วยไม้คุณสร้อย ฟาร์มกล้วยไม้ที่รวบรวมกล้วยไม้มากมายหลายพันธุ์ นักท่องเที่ยวนิยมแวะเวียนมาเยี่ยมชมหรือศึกษาวิธีการปลูกกล้วยไม้ โดยคุณสร้อยเจ้าของฟาร์มและยังเป็นปราชญ์ชาวบ้านนำให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวด้วยตัวเอง  ภายในจัดบรรยากาศเป็นฟาร์มเปิดซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวได้ชมและถ่ายรูปในสวนกล้วยไม้ได้อย่างอิสระ [...]

2018-11-21T03:21:54+00:00

บ้านศาลาดิน

"บ้านศาลาดิน" เปรียบเสมือนศูนย์กลางที่รวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาแบบพึ่งพาตนเองของชุมชน ซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องการสร้างรายได้ การแก้ปัญหา และการอนุรักษ์ธรรมชาติภายในชุมชน [...]

2018-11-11T16:12:17+00:00

บ้านฟักข้าวขนิษฐา

บ้านฟักข้าวขนิษฐา มีความโดดเด่นในการจัดบรรยากาศที่ร่มรื่นใต้ร้านฟักข้าวและมี “แหล่ฟักข้าว” ที่เป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่โดดเด่น ขับร้องโดยคุณยายจิ๋มเจ้าของสถานที่ [...]

2018-11-24T14:28:41+00:00

นาบัวลุงแจ่ม

นาบัวลุงแจ่ม มีความโดดเด่นในการสร้างบรรยากาศความสวยงามกลางนาบัวฉัตรบุศย์หรือฉัตรขาว โดยนักท่องเที่ยวสามารถชมบัวบนศาลาที่กว้างขวางที่อยู่กลางนาบัว หรือสามารถพายเรือเพื่อชื่นชมความสวยงามของนาบัวอย่างใกล้ชิด และยังมีการให้ความรู้การทำนาบัว [...]

This website uses cookies and third party services. Ok