ทริปล่องเรือชมสวนเลียบคลองมหาสวัสดิ์

//ทริปล่องเรือชมสวนเลียบคลองมหาสวัสดิ์
ทริปล่องเรือชมสวนเลียบคลองมหาสวัสดิ์2018-11-21T21:18:35+00:00

Project Description

กิจกรรมล่องเรือชมสวนเลียบคลองมหาสวัสดิ์

“ล่องเรือชมสวนเลียบคลองมหาสวัสดิ์” เป็นทริปเรือชม 5 จุดสถานที่ท่องเที่ยว ให้บริการทุกวัน 08:00 – 17:00; โดยระยะเวลาการนั่งเรือท่องเที่ยวนั้น ประมาณ 3 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับการใช้เวลาของนักท่องเที่ยวในแต่ละจุด

ความเป็นมาของกิจกรรม

“ล่องเรือชมสวนเลียบคลองมหาสวัสดิ์” เป็นการการล่องเรือท่องเที่ยวเชิงเกษตรเริ่มเปิดดําเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2543 โดย วิสาหกิจชุมชนชื่อ “กลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรคลองมหาสวัสด์” ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านสุวรรณาราม หมู่ที่ 1 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ซึ่งความโดดเด่นส่วนหนึ่งมาจาก 5 สถานที่ท่องเที่ยวมีดังนี้ บ้านนาบัว บ้านข้าวตังศาลาดิน บ้านฟักข้าว By ขนิษฐา สวนกล้วยไม้คุณสร้อย และ สวนคุณลุงบุญเลิศ (สวนป้าแจ๋ว)

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

“ล่องเรือชมสวนเลียบคลองมหาสวัสดิ์” มีค่าใช้จ่ายในการนั่งเรือ อยู่ในช่วงราคา 260 – 600 บาท/คน โดยคิดจาก
ส่วนแรก – ค่านั่งเรือลำละ 350 บาท แต่ละลำนั่งได้สูงสุด 6 คน
ส่วนสอง – นักท่องเที่ยวจ่ายอีกคนละ 100 บาท เพื่อเป็นค่าเช็คอินของสถานที่ท่องเที่ยวในทริปทั้งห้าจุด (มากี่คนก็จ่ายตามจำนวนคนคูณ 100บาท)
ดังนั้นถ้ามาครบ 6 คน ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการออกทริบเรือนี้คือ 950 บาท

ข้อมูลที่ติดต่อ

ผู้ใหญ่มนูญ นราสดใส 0-3429-7152, 08-1495-9091
(ประธานวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรล่องเรือชมสวนเลียบคลองมหาสวัสดิ์)
เลขที่ 16/3 หมู่ที่ 1 ถนน ศาลายา-นครชัยศรี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

คุณวันชัย สวัสดิ์แดง 081-4986340

คุณแจ๋ว จงดี เศรษฐอำนวย 08-9403-6955

This website uses cookies and third party services. Ok