เกี่ยวกับเรา

/เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา2018-11-27T03:47:12+00:00

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงดิจิตอลของชุมชนคลองมหาสวัสดิ์

เว็บไซต์นี้มีจุดประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานสำหรับการท่องเที่ยวของชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ในรูปแบบดิจิตอล ทั้งข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ของชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ ข้อมูลจุดแวะชมท่องเที่ยวที่บริการและจัดการโดยชุมชน ข้อมูลกิจกรรมเอกลักษณ์ของชุมชน ข้อมูลการติดต่อเรือท่องเที่ยว ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อวางแผนการเดินทาง และข้อมูลผลิตภัณฑ์แปรรูปทางเกษตรที่โดดเด่นเหมาะเป็นของฝาก

และเพื่อเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดเสน่ห์ของการท่องเที่ยวในชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ ซึ่งมาจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของคนในชุมชน โดยโครงการได้พัฒนาเว็บไซต์และแชทบอทบนเพจเครือข่ายสังคมเฟซบุ๊ก นำมาใช้เป็นสื่อกลางการให้ข้อมูลการท่องเที่ยวของชุมชนคลองมหาสวัสดิ์แก่นักท่องเที่ยวและผู้สนใจทั่วไป

“ชุมชนร่วมสร้าง อย่างจิตอาสา ร่วมมือพัฒนา รากหญ้าแข็งแรง”

ปราชญ์ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์

ผู้สนับสนุนข้อมูล

คุณ วันชัย สวัสดิ์แดง
คุณ วันชัย สวัสดิ์แดงผู้แทนชุมชนบ้านศาลาดิน และรองประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมหาสวัสดิ์
ที่อยู่: 58/2 หมู่ 3 บ้านศาลาดิน ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์: 081-498-6340, 034-297-099
โทรสาร: 034-297-285
คุณ ขนิษฐา พินิจกุล
คุณ ขนิษฐา พินิจกุลกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากฟักข้าวเกษตรพัฒนา
ที่อยู่: 31/7 หมู่ 3 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล เทศบาลนครนครปฐม
โทรศัพท์: 081-902-4516

คุณ ประไพ สวัสดิ์โต (คุณติ๋ว)
คุณ ประไพ สวัสดิ์โต (คุณติ๋ว)เจ้าของนาบัวลุงแจ่ม
ที่อยู่: 61, หมู่ 3 ต.มหาสวัสดิ์, อ.พุทธมณฑล, นครปฐม 73170
โทรศัพท์: 087-828-1892

คุณ จงดี เศรษฐอำนวย (คุณแจ๋ว)
คุณ จงดี เศรษฐอำนวย (คุณแจ๋ว)ผู้แทนวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลไม้ตำบลศาลายา และ สวนผลไม้ฯลุงบุญเลิศ
ที่อยู่: 97 หมู 1 ศาลายา อ. พุทธมณฑล นครปฐม
โทรศัพท์: 089-0571432

ผู้ใหญ่มนูญ นราสดใส
ผู้ใหญ่มนูญ นราสดใสประธานวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรล่องเรือชมสวนเลียบคลองมหาสวัสดิ์
ที่อยู่: 1 บ้านสุวรรณาราม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์: 08-1495-9091
คุณ สร้อย ชายวันดี
คุณ สร้อย ชายวันดีเจ้าของสวนกล้วยไม้คุณสร้อย
ที่อยู่: 2/1 หมู่ 3 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์: 086 809 3264

ผศ. ดร. อภิลักษณ์ เกษมผลกูล
ผศ. ดร. อภิลักษณ์ เกษมผลกูล
รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
http://www.rmutto.ac.th/index.php?menu=executives

ที่ปรึกษาศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ มหิดล
โทรศัพท์: 02-441-4401-8
http://www.la.mahidol.ac.th/thaidb/

ทีมพัฒนาโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงดิจิตอลของชุมชนคลองมหาสวัสดิ์

Chatchawan Kotarasu
Chatchawan KotarasuChat-bot Developer
Kittinun Aukkapinyo
Kittinun AukkapinyoChat-bot Developer
Chitipat Thabsuwan
Chitipat ThabsuwanChat-bot Developer
Kasidit Chunhachatchawhankhun
Kasidit ChunhachatchawhankhunWeb Developer
Jirat Choisaeng
Jirat ChoisaengWeb Developer
Madereen Sayo
Madereen SayoMedia Designer
Warisa Kittisupakul
Warisa KittisupakulMedia Designer

หน่วยงานพันธมิตร

This website uses cookies and third party services. Ok