Loading...
Home2018-11-21T14:36:12+00:00

ชุมชนมหาสวัสดิ์ ณ ศาลายา เสน่ห์สุขใจใกล้กรุง ลืมเรื่องยุ่งล่องเรือในสายน้ำประวัติศาสตร์ สัมผัสวิถีชุมชน ชื่นชมภูมิปัญญาชาวบ้าน เพิ่มประสบการณ์หลากหลายกิจกรรมในไร่นาสวนผสม นาบัว บ้านฝักข้าว และบ้านศาลาดิน เลือกซื้อของฝากเอกลักษณ์ ชื่นใจทั้งคนรับและคนให้

ประวัติคลองมหาสวัสดิ์
2018-11-21T00:06:17+00:00

ฟาร์มกล้วยไม้คุณสร้อย

ฟาร์มกล้วยไม้คุณสร้อย ฟาร์มกล้วยไม้ที่รวบรวมกล้วยไม้มากมายหลายพันธุ์ นักท่องเที่ยวนิยมแวะเวียนมาเยี่ยมชมหรือศึกษาวิธีการปลูกกล้วยไม้ โดยคุณสร้อยเจ้าของฟาร์มและยังเป็นปราชญ์ชาวบ้านนำให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวด้วยตัวเอง  ภายในจัดบรรยากาศเป็นฟาร์มเปิดซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวได้ชมและถ่ายรูปในสวนกล้วยไม้ได้อย่างอิสระ [...]

2018-11-11T16:12:17+00:00

บ้านฟักข้าวขนิษฐา

บ้านฟักข้าวขนิษฐา มีความโดดเด่นในการจัดบรรยากาศที่ร่มรื่นใต้ร้านฟักข้าวและมี “แหล่ฟักข้าว” ที่เป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่โดดเด่น ขับร้องโดยคุณยายจิ๋มเจ้าของสถานที่ [...]

2018-11-24T14:28:41+00:00

นาบัวลุงแจ่ม

นาบัวลุงแจ่ม มีความโดดเด่นในการสร้างบรรยากาศความสวยงามกลางนาบัวฉัตรบุศย์หรือฉัตรขาว โดยนักท่องเที่ยวสามารถชมบัวบนศาลาที่กว้างขวางที่อยู่กลางนาบัว หรือสามารถพายเรือเพื่อชื่นชมความสวยงามของนาบัวอย่างใกล้ชิด และยังมีการให้ความรู้การทำนาบัว [...]

Load More Posts
2018-11-21T22:28:57+00:00

ชาเกสรดอกบัว

ชาเกสรดอกบัว ชาเกสรดอกบัวสินค้าของนาบัวลุงแจ่ม มีขายให้นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยื่อนโดยเฉพาะ เนื่องจากเป็นชาที่ทำจากเกสรของ บัวสัตตบุษย์และบัวสัตตบงกชที่แย้มแล้วไม่ได้นำไปส่งขายจึงนำเกสรมาทำชา แต่ว่าในแต่ละดอกจะได้เกสรไม่มาก(ต่างจากบัวหลวงที่มีเกสรมาก) ทำให้ชาเกสรดอกบัวของที่นี้ผลิตได้จำนวนจำกัด [...]

Load More Posts
2018-11-21T03:25:01+00:00

แผนที่การเดินทางโดยรถยนต์

แผนที่การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว สู่ศูนย์บริการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ล่องเรือชมสวนเที่ยว คลองมหาสวัสดิ์ [...]

2018-11-21T06:55:55+00:00

แผนที่การเดินทางโดยรถไฟ

การเดินทางโดยรถไฟ ท่านสามารถเลือกนั้งรถไฟเพื่อมาลงที่สถานี"วัดสุวรรณ" ได้ทั้ง 3 สาย ดังนี้ 1) สายกรุงเทพ-หัวหิน, [...]

This website uses cookies and third party services. Ok